Katalog
Košík 0,00 Kč
+420 770 11 05 11 Po – Pá: 8:00 – 17:00
Menu
Měna:

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Informace o klientech a návštěvnících internetových stránek provozovaných společností JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. (dále jen Provozovatel) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, především s zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, a v souladu s Obchodními podmínkami Společnosti.

Osobní údaje klientů Provozovatele jsou maximálně zabezpečeny proti jejich zneužití. Data obsahující osobní údaje jsou ukládána na serverech v majetku Provozovatele.

Přehled shromažďovaných údajů

Pro uzavření obchodní transakce prostřednictvím naších internetových stránek potřebujeme znát následující Vaše údaje:

 • Jméno a příjmení, jméno firmy, IČO, jméno kontaktní osoby.
 • Adresa fakturační, případně i adresa dodací.
 • Telefonní a e-mailový kontakt.
 • Další obchodní údaje závisející na typu navázaného obchodního vztahu (DIČ, číslo účtu aj.).
 • Behaviorální statistiky - sledování preferencí větších skupin zákazníků za účelem poskytnutí lepšího uživatelského zážitku.

V naší databázi rovněž evidujeme obchodní transakce, které jste u nás v minulosti provedli, a to včetně nedokončených transakcí provedených na webu (objednávek ukončených předčasně bez odeslání).

Dočasně uchovávaná data z formuláře

V procházení nákupním košíkem, od přidání zboží do košíku k platbě, budete vyzváni k vyplnění různých osobních údajů nutných pro potvrzení objednávky. Dokud však nepotvrdíte souhlas se zpracováním osobních údajů a nedokončíte objednávku, máme velmi omezené možnosti, jak s těmito daty nakládat. Když se tak rozhodnete přeskakovat mezi jednotlivými kroky potvrzení objednávky, či se z košíku vrátíte zpět do nabídky produktů a přidáte ještě pár drobností, byla by vaše data, která do formuláře vyplníte, ztracena. Položky formuláře by tak bylo nutné vyplnit znovu.

Abychom zlepšili váš uživatelský zážitek, rozhodli jsme se tato data ukládat jako dočasný soubor, který se v případě nedokončení vaší objednávky do 24 hodin smaže. Proto se vám nestane, že byste při opuštění stránky o vyplněná data v daném kroku přišli. Nicméně toto opatření slouží pouze pro váš uživatelský komfort, dané údaje nijak dále nezpracováváme ani nikam jinam neukládáme.

Server je zabezpečený a veškerá vaše komunikace s ním je šifrovaná pomocí SSL certifikace.

Přehled zpracovávaných údajů

V následujících tabulkách máte přehledně znázorněny jedlotlivé způsoby získávání osobních údajů na našich stránkách a podrobné informace o nakládání s těmito údaji.

Poptání či objednání zboží pomocí košíku na webu

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje

Jméno (Osobní údaj)
Příjmení (Osobní údaj)
Titul (Osobní údaj)
IČO (Osobní údaj)
DIČ fyzické osoby (Osobní údaj)
Adresa (Osobní údaj)
Dodací adresa (Osobní údaj)
Email (Osobní údaj)
Telefon (Osobní údaj)
Podrobnosti o uskutečněném nákupu či poptávce (Osobní údaj)

Účel zpracování vyřízení, prodej, upřesnění podmínek, doručení objednaného zboží
Doba zpracování 3 roky
Zpracovatelé Správce IT
Další příjemci Odběrné místo, Přepravní společnosti (pro potřeby dodání)


Newslettery

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Email (Osobní údaj)
Účel zpracování přímý marketing, tj. zejména zasílání obchodních sdělení
Doba zpracování 3 roky
Zpracovatelé Správce IT
Další příjemci Žádní


Účetní evidence

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje

Jméno (Osobní údaj)
Příjmení (Osobní údaj)
IČO (Osobní údaj)
DIČ fyzické osoby (Osobní údaj)
Adresa (Osobní údaj)
Dodací adresa (Osobní údaj)
Email (Osobní údaj)
Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování vedení a dokladování daňové evidence
Doba zpracování 10 let od proběhlého smluvního vztahu
Zpracovatelé Správce IT
Další příjemci Přepravní společnosti, Auditor, Státní správa

 

Reklamace

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje

Jméno (Osobní údaj)
Příjmení (Osobní údaj)
Titul (Osobní údaj)
Číslo bankovního účtu (Osobní údaj)
IČO (Osobní údaj)
DIČ fyzické osoby (Osobní údaj)
Adresa (Osobní údaj)
Dodací adresa (Osobní údaj)
Email (Osobní údaj)
Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Doba zpracování 3 roky
Zpracovatelé Správce IT
Další příjemci Přepravní společnosti

 

Přihlášení k odběru novinek

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Souhlas
Osobní údaje Email (Osobní údaj)
Účel zpracování zasílání novinek a zvýhodněných nabídek
Doba zpracování 3 roky
Zpracovatelé Správce IT
Další příjemci Žádní

 

Registrace

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Souhlas
Osobní údaje

Jméno (Osobní údaj)
Příjmení (Osobní údaj)
Titul (Osobní údaj)
IČO (Osobní údaj)
DIČ fyzické osoby (Osobní údaj)
Adresa (Osobní údaj)
Dodací adresa (Osobní údaj)
Email (Osobní údaj)
Telefon (Osobní údaj)
Podrobnosti o uskutečněném nákupu či poptávce (Osobní údaj)

Účel zpracování usnadnění pohybu na e-shopu a nákupu
Doba zpracování 3 roky
Zpracovatelé Správce IT
Další příjemci Žádní

 

Dotaz

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Souhlas
Osobní údaje

Jméno (Osobní údaj)
Příjmení (Osobní údaj)
Email (Osobní údaj)
Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování je nezbytný pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost poskytnutí údajů
Doba zpracování 3 roky
Zpracovatelé Správce IT
Další příjemci Žádní

Podmínky pro používání internetových stránek

Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.jirout.com, www.jiroutreklamnipredmety.com a www.darkyproreklamu.cz je JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel vydává tyto podmínky pro používání internetových stránek www.jirout.com, www.jiroutreklamnipredmety.com a www.darkyproreklamu.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která užívá nebo má v úmyslu užívat výše uvedené internetové stránky.

Ochrana osobních údajů na stránkách Provozovatele

Přístup na některé webové stránky a využívání služeb internetového obchodu mohou být Provozovatelem podmíněny poskytnutím osobních údajů návštěvníka stránek (dále jen Uživatele) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Webové stránky Provozovatele jsou monitorovány specializovanými analytickými nástroji sledujícími chování návštěvníků na stránkách. V rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli předávány anonymní statistické informace umožňující hodnotit parametry užívání internetových stránek a souhrnné počty návštěvník a návštěv na těchto stránkách.

Vyhodnocování získaných analytických dat provádí Provozovatel sám.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informace o zpracování údajů (jaké OÚ u nás evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)
 • požadovat po nás opravu OÚ (aktualizaci, doplnění, opravu)
 • požadovat bezodkladný výmaz OÚ
 • požadovat omezení zpracování OÚ
 • požadovat přenos OÚ ve strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich OÚ máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Cookies

Stránky Provozovatele využívají cookies. Cookies jsou drobné textové soubory ukládané z internetové stránky do počítače Uživatele. Cookies obsahují informace a umožňují internetovým stránkám tyto informace při dalším procházení webu vyvolat a podle potřeby optimalizovat obsah stránek tak, aby Uživateli ulehčily další procházení webu či používání poskytovaných služeb.

Před spuštěním vybraných služeb na webech Provozovatele je povolení práce s cookies kontrolováno v rámci konfiguračního testování. Pokud Uživatel nemá cookies povoleny, nemusí mu být dostupné některé služby, především pak nákupní a objednávkový proces, nabízené na internetových stránkách Provozovatele.

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.

Pokud Uživatel při návštěvě webu cookies používat nechce, musí v jím používaném internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Toto nastavení prohlížeče nemůže Provozovatel ovlivnit a je výhradně na rozhodnutí Uživatele.

Uživatel odesláním poptávky nebo uzavřením kupní smlouvy s Provozovatelem prostřednictvím internetových stránek Provozovatele vyjadřuje svůj souhlas s ukládáním souborů cookies vytvářených webovými stránkami Provozovatele na jeho zařízení. Zároveň tím Uživatel uděluje souhlas k propojení svých osobních údajů, které v souladu se Obchodními podmínkami Provozovatele za účelem poptávky nebo naplnění předmětu kupní smlouvy Provozovateli poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho zařízení. Uživatel prohlašuje, že tento souhlas uděluje dobrovolně a až do doby jeho odvolání.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Některé údaje publikované na internetových stránkách Provozovatele přejímá Provozovatel z jiných zdrojů. Provozovatel tyto zdroje pokládá za důvěryhodné, v žádném případě však neodpovídá za aktuálnost, úplnost a správnost takto převzatých údajů.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou v souvislosti s užíváním internetových stránek Provozovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamní obsah publikovaný na jeho internetových stránkách jakoukoli třetí stranou.

Internetové stránky Provozovatele mohou obsahovat odkazy vedoucí na stránky provozované jiným subjektem, než je Provozovatel. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah z jeho webu odkazovaných internetových stránek patřících jiným subjektům.

Kódy třetích stran

Na svých webech používá Provozovatel analytické měřicí kódy společnosti Google, Inc. (dále jen „Google“), které Provozovateli pomáhají analyzovat uživatelské chování a preference návštěvníků.

Google Analytics

Internetové stránky Provozovatele využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google. Universal Analytics využívají soubory cookies, s jejichž pomocí analyzují užívání internetových stránek Provozovatele jejich návštěvníky. Informace získané ze souborů cookie (včetně vaší IP adresy) jsou společností Google přenášeny a ukládány na serverech ve Spojených státech amerických.

Google bude takto získané údaje zužitkuje pro vyhodnocování užívání internetových stránek Provozovatele a generování zpráv o aktivitách návštěvníků. Tyto údaje jsou určeny pro Provozovatele, aby mohl své stránky dále zlepšovat zvyšovat jejich kvalitu. Google rovněž takto získané poskytnout třetím stranám, bude-li takový postup vyžadován zákonem nebo budou-li tyto třetí strany zpracovávat získané informace pro potřeby společnosti Google. Google nebude vaši IP adresu spojovat s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

Podrobné informace o Google Analytics a o ochraně osobních údajů zpracovávaných společností Google jsou k dispozici na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Chcete-li zcela zabránit sledování vašich aktivit službou Google Analytics, můžete si do svého internetového prohlížeče nainstalovat doplněk Google Analytics Opt-out dostupný pomocí adresy http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Závěrečná ustanovení

Uživateli je zakázáno jakýmkoli způsobem bez souhlasu Provozovatele zasahovat do technické podstaty či obsahu stránek Provozovatele. Tento zákaz na nevztahuje na služby, které zásah do obsahu stránky ze stran Uživatele umožňují (např. objednávky v internetovém obchodu).

Publikace jakýchkoli údajů na internetových stránkách Provozovatele nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud není v jednotlivých případech uvedeno jinak.

V případě nespokojenosti nebo jakýchkoli námitek se Uživatel může obrátit přímo Provozovatele – JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o., Průmyslová 495, 533 01 Pardubice, případně na jeho telefonické či e-mailové kontakty uvedené na příslušné stránce tohoto webu.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Tyto Podmínky užívání stránek Provozovatele jsou účinné od dne 1. 6. 2017.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace